The performance of Requiem by Tamburini on November 5, 2011 inspired one person in the audience to write this sonnet. It was also published by the newspaper Åbo Underrättelser on November 8, 2011.


REKVIEM

I Tamburinis Requiem hörs bävan.
Kan själen leva utanför sin kropp?
Vår undran inför gåtan lämnar hopp:
vi ser ett sår slå ut i blod som nävan.

En fågel flyger, vill få mat i krävan,
men vingen bryts som allas levnadslopp.
Musiken accepterar inget stopp,
den böljar framåt, i den hörs en strävan

att skära sönder mörkret som en kniv.
En dunkel smärta strålar in i märgen,
längst inne i dig blir den intensiv,

men sinnets ro kan inga slag förstöra,
för i musikens klanger kan vi höra
att själen andas evigt, liksom bergen.
                        EVANDER